Do'konlar manzili

Gulqog'oz do'koni
Toshkent shahri, «Qo’yliq» qurilish mahsulotlari bozori, 3-Pavilion, 18, 19, 62, 63, 67- do’konlar